Regulamin

Regulamin rozgrywek

 GRODZISKIEJ LIGI 6

 

 1. Rozgrywki organizowane są prze LKS Chlebnia oraz OSiR w Grodzisku Mazowieckim.
 2. Miejscem rozgrywania spotkań są boiska „Orlik 2012” w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Nadarzyńskiej 61 oraz przy ul. Zielony Rynek
 3. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za organizacje rozgrywek jest Dariusz Świderski, z którym można kontaktować się pod nr Tel 602 137 106 lub mail darek.swiderski@op.pl
 4. Drużyny, które zgłaszają się do rozgrywek GL6 zobowiązane są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, oraz przepisów gry w piłkę nożną odnoszących się do naszych rozgrywek.
 5. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez szczegółowe wypełnienie i odesłanie pliku w formacie „Excel” zamieszczonego na stronie organizatora pod adresem www.gl6.pl na adres podany w komunikacie organizacyjnym. Wysłanie zgłoszenia automatycznie zobowiązuje wszystkich wpisanych zawodników danej drużyny do zapoznania się i przestrzegania regulaminu rozgrywek GL6.
 6. Drużyny w miarę swoich możliwości powinny posiadać jednolite stroje sportowe. W razie ich braku organizator dysponuje tzw. „znacznikami”, które drużyna gospodarzy, tzn. wpisana, jako pierwsza w terminarzu ma obowiązek założyć na prośbę sędziego. Nie dotyczy to sytuacji, w której jedna z drużyn w całości posiada te same stroje sportowe a druga posiada stroje różnego rodzaju, koloru itp. wtedy bez względu na to, kto jest gospodarzem „znaczniki” zakłada drużyna nieposiadająca jednakowych strojów sportowych czytaj koszulek sportowych.
 1. Podczas rozgrywek obowiązują przepisy gry w piłkę nożną, z wyjątkiem wślizgów, które są zabronione. Dotyczy to tylko wślizgów w zasięgu gry, czyli w pobliżu przeciwnika, jeśli bierze on lub może wziąć udział w grze, a wślizg mu to uniemożliwia. Jedyną zmianą w przepisach gry jest sposób wykonywania wrzutu z autu, wrzut taki wykonywany będzie „ nogą” z linii bocznej ograniczającej boisko lub z za linii ( z za boiska ) Za dobrze wykonany wrzut uważa się również sytuacje, w której obwód piłki ma jakikolwiek kontakt z linia boczna. W innym przypadku wrzut wykonuje drużyna przeciwna – dotyczy to również sytuacji, w której piłka zagrana z linii lub zza linii po kopnięciu jej przez wykonawcę, nie znajdzie się w polu gry.
 2. Drużyna może liczyć maksymalnie 20 zawodników – Na boisku występuje jednocześnie 5 zawodników plus bramkarz (w trakcie trwania całej edycji Ligi, dodatkowych zawodników ( MAKSYMALNIE 3 ) można zgłaszać wyłącznie mailem na adres organizatora rozgrywek najpóźniej dzień przed datą swojego meczu.

           Każdy zawodnik może być zapisany tylko w jednej drużynie.

 1. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców, którą należy dostarczyć organizatorowi wraz z listą zgłoszeniową.

W przypadku zgłoszenia zawodnika do więcej niż jednej drużyny sytuację rozstrzyga organizator rozgrywek po niezwłocznym wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji. W przypadku, gdy w meczu zagra zawodnik niezgłoszony drużyna ukarana zostaje walkowerem.

Sprawdzenie tożsamości zawodnika, w razie ewentualnych zastrzeżeń, co do braku zgłoszenia w odpowiedniej drużynie, lub jego tożsamości odbywa się, poprzez zgłoszenie takiego faktu do sędziego zawodów, najpóźniej do ostatniego gwizdka sędziego kończącego mecz i powinna być dokonana przez kapitana drużyny przeciwnej, w momencie, gdy „nieuprawniony” zawodnik znajduje się na boisku, w sytuacji takiej sędzia w najbliższej przerwie w grze, zapisuje imię i nazwisko zawodnika, którego tożsamość ma być potwierdzona, a zawodnik ten MUSI w przerwie bądź po zakończonych zawodach, w zależności, w którym momencie zgłaszany jest protest, udać się wraz z sędzią i kapitanem drużyny przeciwnej do szatni, celem weryfikacji, zawodnik taki MUSI posiadać ze sobą dokument tożsamości, w przypadku jego braku, jak również braku możliwości potwierdzenia przez innych kapitanów, uczestników rozgrywek lub w przypadku nie pojawienia się w celu weryfikacji, zawodnik taki zostaje uznany za nieuprawnionego do gry, a drużyna, w której on wystąpił, zostanie ukarana walkowerem, w przypadku sprawdzenia tożsamości w przerwie zawodów, mecz nie zostanie wznowiony.

10.Kalendarz rozgrywek, terminy spotkań:

 • Przed rozpoczęciem rozgrywek każda ekipa może podać przybliżone dni i godziny rozgrywania swoich meczy, np.” sobota po 16 ewent. niedziela do 14.” Organizatorzy w miarę możliwości będą ustalać tak terminy spotkań żeby rozgrywki odbywały się w jak najlepszych warunkach dla wszystkich uczestników. W przypadku nie wskazania najodpowiedniejszej pory rozgrywania meczu lub gdy obydwie ekipy będą miały skrajnie ustalone dni i godziny rozgrywek, np. ekipa „A” może tylko w soboty do 16 a ekipa „B” tylko w niedz od 18, godz. meczu ustala organizator!
 • W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy czekają na informację od drużyn dotyczące terminu najbliższego meczu minimum na 7 dni przed następną kolejka spotkań, propozycję najkorzystniejszej godz. i daty meczu należy wysłać do organizatora WYŁĄCZNIE SMSem z dopiskiem nazwy drużyny oraz imieniem i nazwiskiem.

11.W celu przełożenia meczu z ustalona datą i godziną gry kapitanowie drużyn, względnie osoby odpowiedzialne za drużynę kontaktują się w pierwszej kolejności między sobą uzgadniając ewentualną chęć przełożenia meczu. W przypadku uzyskania zgody ekipy przeciwnej na przełożenie meczu, kapitan drużyny, która chce zmienić termin rozgrywania spotkania kontaktuje się z organizatorem poprzez wysłanie wiadomości sms z informacją: nazwa drużyny przekładającej mecz, propozycja terminu jego rozegrania, imieniem i nazwiskiem kapitana drużyny. Numery kapitanów dostępne są u organizatora.

12.Sędzia prowadzący takie zawody nie jest zobowiązany do przyjmowania jakichkolwiek tłumaczeń ze strony drużyny przekładającej mecz.

13.Mecz trwa 2x25 min z 5 min przerwą. Przerwa ta może zostać skrócona w zależności od sytuacji, np. w przypadku, gdy mecz zaczął się z opóźnieniem, lub na życzenie obydwu drużyn.

14.Drużyna rozpoczyna zawody w składzie, co najmniej 5 osobowym, jeśli z jakiegokolwiek powodu drużyna nie posiada wymaganej ilości zawodników, to po upływie ustalonego czasu, sędzia odgwizduje walkowera. Jeżeli drużyna odda trzy mecze walkowerem zostanie usunięta z rozgrywek.

15.Rezygnacja z rozgrywek, ewentualnie dyscyplinarne usunięcie drużyny z rozgrywek wiąże się z anulowaniem wszystkich wyników danej drużyny, w tym tez strzelców bramek, jeśli wycofywana drużyna zagrała mniej niż połowę spotkań. W przypadku rozegrania więcej niż połowy spotkań pozostałe mecze traktowane będą, jako walkower dla drużyny przeciwnej ( wynik 5-0 ).

16.W sytuacji, gdy drużyna w wyznaczonym czasie nie stawi się do rozegrania zawodów, sędzia po 5 minutach odgwizduje walkower przeciwko drużynie, która się nie stawiła, lub obydwu drużynom, jeśli żadna się nie stawi. W sytuacji, gdy po upływie ustalonego czasu drużyna lub drużyny stawią się jednak w komplecie to decyzja o ewentualnym rozegraniu zawodów należy do kapitana drużyny przeciwnej, po wcześniejszym uzgodnieniu czasu gry z sędzią zawodów, który musi pozwalać na rozpoczęcie kolejnych wyznaczonych zawodów zgodnie z harmonogramem rozgrywek. Sędzia nie dolicza dodatkowego czasu gry w żadnej z połów a jedynie wstrzymuje odliczanie czasu, jeśli nastąpi nieprzewidziana przerwa w grze, np. piłka opuści pole gry a nie ma żadnej zapasowej itp.

17.Zmian dokonujemy wyłącznie w strefach przy ławkach rezerwowych. Obowiązuje zakaz dokonywania zmian po przeciwnej stronie ławek, za powyższe sędziowie nakładają kare 2 min, a gra zostanie wznowiona rzutem pośrednim z miejsca przewinienia.

Sędzia może udzielić następujących kar za przewinienia:

 

 1. Żółta kartka (kara 2 min) za przewinienia polegające na nierozważnym ataku w przeciwnika w tym też wślizgiem, za krytykę orzeczeń sędziowskich, lub sugerowanie ukarania przeciwnika w sposób ostentacyjny, za przerwanie korzystnej akcji przeciwnika w sposób podlegający karze rzutu wolnego bezpośredniego, pośredniego lub karnego. W przypadku, kiedy drużyna grająca w osłabieniu straci bramkę ukarany zawodnik może wejść na boisko uzupełniając skład drużyny (nie dotyczy czerwonej kartki).

 

 1. Czerwona kartka (kara 5 min oraz wykluczenie z gry do końca zawodów) między innymi za wybitnie niesportowe zachowanie w stosunku do przeciwników, sędziów czy tez współpartnerów, pozbawienie przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki (np. obrona piłki ręka, jeśli zawodnik nie jest bramkarzem a piłka nieuchronnie zmierzała do bramki), atak z nadmierną siła, uderzenie bądź oplucie przeciwnika, splunięcie w kierunku sędziego. Kara wykluczenia wiąże się z koniecznością opuszczenia przez ukaranego zawodnika otoczenia boiska (ukarany zawodnik musi udać się za ogrodzenia boiska, jeśli nie zrobi tego w przeciągu 2 min to sędzia ma prawo zakończyć zawody). Po upływie kary może wejść za niego inny zawodnik tym samym uzupełniając skład.

18.Kara czerwonej kartki powoduje pauzę w 2 meczach. Nie dotyczy to sytuacji, w której zawodnik wykonuje tzw. akcję obronną, jego celem jest jedynie zapobiegnięcie zdobyciu bramki, a sposób wykonania nie zagraża zdrowiu przeciwnika, np. wybicie piłki ręką, gdy zmierza ona do bramki, wślizg w polu karnym w piłkę w sytuacji „sam na sam” itp. Nie dotyczy to również sytuacji kiedy czerwona kartka jest konsekwencją dwóch żótych.

19.Zakończenie spotkania w sytuacji bójki zawodników obydwu drużyn, odepchnięcia, uderzenia bądź oplucia przez zawodnika sędziego, dodatkowo sędzia ma prawo zakończyć zawody przed czasem, jeśli pod jego adresem skierowane zostaną jakiekolwiek groźby mające na celu zastraszenie jego osoby, bądź, gdy uzna, że istnieje zagrożenie jego zdrowia! Jak również w sytuacji, gdy ukarany wykluczeniem zawodnik nie chce opuścić pola gry.

20.W wyjątkowych sytuacjach, Organizator może wymierzyć zawodnikowi karę większą niż dwa mecze, zmniejszyć lub też anulować nałożoną niesłusznie karę!! Wszystkie takie sytuacje będą konsultowane na zebraniach z obecnymi przedstawicielami drużyn. Obecność przedstawicieli nie jest obowiązkowa, jednak, dla rozwoju rozgrywek byłaby zalecana.

 1. Rozgrywki Grodziskiej Ligi Szóstek toczą się w dwóch sezonach: wiosennym (przełom marca i kwietnia – czerwiec) oraz jesiennym (przełom sierpnia i września – listopad). W zależności od chęci ( ilość zgłoszeń ) jak również możliwości organizatorów dodatkowo w czasie trwania rozgrywek odbywają się zawody w ramach „Pucharu Grodziskiej Ligi Szóstek”

21.NAGRODY, SYSTEM ROZGRYWEK

Drużyny z miejsc I-III w każdej lidze otrzymują medale i puchary oraz nagrody rzeczowe.

Każda drużyna otrzymuje pamiątkowy puchar za udział w rozgrywkach.

Najlepsi strzelcy oraz bramkarze otrzymają pamiątkowe puchary.

Zdobywca Pucharu Ligi, jeśli taki będzie się odbywał, również otrzyma pamiątkowe nagrody w tym też nagrody rzeczowe.

 1. Układ meczów wynika z rozstawienia z poprzedniej edycji. Ostatnie dwie drużyny z pierwszej ligi spadają do ligi drugiej, jednocześnie dwie najlepsze drużyny z ligi drugiej uzyskują awans do pierwszej ligi. W niższych ligach awanse i spadki odbywają się na identycznych zasadach. W przypadku, kiedy drużyna wycofa się z udziału w rozgrywkach do danej ligi w miejsce tej drużyny awansuje kolejna, która zajęła 3 miejsce w niższej lidze.
 2. kolejności w tabeli decyduje:
 1. a) większa ilość zdobytych punktów
 2. b) przy równej ilości punktów

                        - wynik bezpośredniego meczu

                        - różnica bramek

                        - większa ilość zdobytych bramek

                        - dodatkowy mecz

 1. Drużyny startujące w rozgrywkach uiszczają opłatę tzw. „wpisowe” w wysokości 1000 zł. Wpisowe jest równoznaczne z zapisaniem drużyny i może zostać wpłacone najpóźniej do dnia, w którym odbędzie się spotkanie organizacyjne.  Wpłat można dokonywać również na konto organizatora w tytule wpisując nazwę drużyny. Drużyny, które nie uiszczą całości wpłat zostaną wycofane z rozgrywek.
 2. Grodziska Liga Szóstek nawiązała współpracę z firmą Sorno - partnerem medycznym rozgrywek. Uczestnicy rozgrywek mają możliwość korzystania z pełnego wachlarza usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych (tylko  zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek) w ramach oferty firmy Sorno. (załącznik nr 1)

Nr konta:  97 1140 2004 0000 3802 5307 1419 Dariusz Świderski

22.Podczas rozgrywek obowiązuje zakaz gry w obuwiu przeznaczonym do gry na trawie tzw. „korkach”. Jeżeli w trakcie trwania gry, sędzia spostrzeże, że jakikolwiek z zawodników przebywających na boisku posiada niedozwolone obuwie, ukaże takiego zawodnika żółtą kartką, a grę wznowi rzutem wolnym pośrednim z miejsca przewinienia

23.Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie zapewnia fachowej opieki medycznej podczas trwania meczu, więc nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne urazy, kontuzje sportowe bądź straty materialne powstałe w czasie rozgrywek.

24.Regulamin, wyniki, tabele oraz klasyfikacje będą umieszczone na stronie www.gl6.pl

25.Przebywając na obiekcie, na którym rozgrywane są zawody obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mają prawa wstępu na obiekt.

26.Na obiektach, na których rozgrywane są mecze w ramach GL6 obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, spożywania oraz posiadania napojów alkoholowych na całym terenie „Obiektów Sportowych Orlik 2012” zakaz ten musi być respektowany przez wszystkich uczestników Grodziskiej Ligi 6, bez znaczenia czy aktualnie rozgrywają swój mecz, oraz kibiców znajdujących sie na terenie rozgrywek, w przypadku zaobserwowania powyższego zjawiska sędziowie oraz organizatorzy wstrzymają rozgrywki aż do momentu usunięcia zaistniałych niepożądanych sytuacji, a jeśli sytuacja będzie miała miejsce w czasie trwania meczu, to gra zostanie zatrzymana a czas potrzebny na przywrócenie porządku nie będzie doliczany do czasu gry!!

Szczególny nacisk położony zostanie, więc na wszystkich uczestników rozgrywek (zawodników), by sami kontrolowali i nie dopuszczali do wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych w czasie rozgrywek, gdyż to w największym stopniu w ich interesie leży by rozgrywki przebiegały w sposób niezakłócający bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywającej na Orliku oraz by ewentualnie zaistniałe sytuacje nie doprowadziły do zamknięcia rozgrywek przez Dyrekcje OSIRu, z powodów niewłaściwego użytkowania obiektów sportowych.

27.We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decydujący głos ma organizator, który zastrzega sobie również prawo zmian w regulaminie w czasie trwania rozgrywek.